Φανοποιία – Βαφές Αυτοκινήτου, Πελεκανάκης Παντελής

Πελεκανάκης Παντελής
Κόμβος Γαζίου, 71414, Ηράκλειο
Τηλ. 2810 822515

Facebook
Email p.pelekanakis@gmail.com