Συνεργείο, PAPAJIM sports

Παπαδημητρόπουλος Κωνσταντίνος
Παν. Γρηγορούσας & κατσαντώνη 35, 13451, Ζεφύρι
Τηλ. 210 2482015