Κουφώματα, Πετράνης Ιωάννης Α.Β.Ε.Ε

petranis

Κουφώματα PVC – Αλουμινίου – Κάγκελα

3ο χλμ. Καλαμπάκας Τρικάλων, 42200
Τηλ. 24320 77822
Fax. 24320 22551
Κιν. 6978 481 820

Website. http://www.petranis.gr
Email. petranis@kmp.forthnet.gr