Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, Loulas Apartments

Ρεβίνθη Μαρία
Μαγουλάδες, Σιδάρι, 49081, Κέρκυρα
Τηλ.: 26630 95766, 210 5734853
Email: mariarevinthi@gmail.com