Εμπόριο H/Y, enable

enable_hy

Γιαννόπουλος Σέργιος – Ανδριοπούλου Γεωργία
Ανθείας 147, Πάτρα, 26332
Τηλ. 2610 314404, 2610 314405

Website. http://e-nable.gr
Email. info@e-nable.gr

  • Πώληση και service Η/Υ
  • Εμπορία και δημιουργία προγραμμάτων
  • Συναγερμοί
  • Εγκατάσταση Δικτύων
  • Δημιουργία Ιστοσελίδων
  • Ταμειακές Μηχανές
  • Οργάνωση και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων
  • Εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης