Εξυπηρέτηση Πολυκατοικιών, ΑΚΜΗ Service

akmi_Service

Website. http://www.akmiservice.gr
Email. akmiservice@yahoo.gr

Τεχνικό γραφείο καυστήρων & εξυπηρέτησης πολυκατοικιών
Διαχείριση Πολυκατοικιών
Εκδοση Κοινοχρήστων
Φυσικό Αέριο
Πυροσβεστήρες
Συντήρηση Καυστηρων
Απολυμανσεις
Προμήθεια Πετρελαίου
Μελέτες – Εγκαταστάσεις Καυστηρων
Ηλεκτρικές & Υδραυλικές Εργασίες

Κουγιούλης Βασίλης
Θεοδωρήτου Βρεσθένης 28, Ν. Κόσμος
Τηλ. 210 9249420
Fax. 210 9212878