Εισαγωγικη-Εμπορική-Τεχν.Ετ- FnSmartSystems Α.Ε.

fn_smartsystems

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΗΛΙΑΚΟ ΣΠΙΤΙ

Website. http://www.smartsystems.gr
Email. vassilis.fourlas@smartsystems.gr

Βασίλης Φούρλας
Διπλ/χος Μηχανολόγος-Μηχανικός ΕΜΠ

Αναξαγόρας 1, Ν. Φιλαδελφείας, 14342, Αθήνα
Τηλ. 210 2589885