Εστιατόριο, Η Πλατεία μας

Στέλλος Ιωάννης
Άγιος Γεώργιος Νηλείας, 37300, Πήλιο
Τηλ. 24280 79719
Κιν. 6970 285458

Email hplateiamas@yahoo.gr
Facebook

Αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις.
Παραδοσιακή κουζίνα. Ντόπια υλικά. Σπιτικό φαγητό.