Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφ., Elasys

banner3

Website. http://www.elasys.gr
Email. giliopoulos@elasys.gr

Ηλιόπουλος Γιώργος
Βριλησσού 77, 11476, Αθήνα
Τηλ. 210 6430000
Fax. 210 6464666

Συναγερμοί
– Πίνακες Συναγερμού (Πληκτρολόγια, Περιφερειακά)
– Ανιχνυτές (Εσωτερικοί, Εξωτερικοί ανιχνευτές, Δέσμες)
– Σειρήνες (Εσωτερικές, Εξωτερικές)
– Παρελκόμενα (Παγίδες)

CCTV
– Καταγραφικά
– Κάμερες
– Video Baluns
– Βάσεις – Στέγαστρα
– Παρελκόμενα CCTV
– Φακοί

Ελεγχος Πρόσβασης
– Ελεγκτές πολλαπλών θυρών
– Ελεγκτές – Αναγνώστες
– Αναγνώστες
– Βιομετρικοί Ελεγκτές
– Μετατροπείς
– Hotel Access Control
– Ηλεκτρικές Κλειδαριές
– Proximity Cards and Buttons
– Παρελκόμενα Access

Περιπολία
– Dallas
– Proximity

Videophone
– Multi entry systems
– Single building systems