Μεταφράσεις, e-language

Μητσάκης Θανάσης
Λεωφόρος Ειρήνης 20, 15121, (Εμπορικό Κέντρο «ΑΛΚΩ»), Πεύκη
Τηλ. 210 2934747
Fax. 210 2910091
Κιν. 6976 113778

Website. http://www.e-language.gr
Email. info@e-language.gr, thanassis.mitsakis@e-language.gr

Υπηρεσίες Μετάφρασης
Στην e-language το κλειδί για κάθε επιτυχημένη μετάφραση συνίσταται στα εξής:
– Στην ικανότητα και την εμπειρία των μεταφραστών μας
– Στην αυστηρότητα τήρησης των μεταφραστικών διαδικασιών

Πιστοποιημένες Υπηρεσίες Μετάφρασης – Επικυρώσεις
Η e-language έχει πιστοποιηθεί και μπορεί να παράγει πιστοποιημένες μεταφράσεις όχι μόνο στις γλώσσες της ΕΕ αλλά και σε τρίτες γλώσσες μέσω συνεργασίας με δικηγόρους και συμβολαιογράφους.

Διαχείριση ορολογίας
Η ορολογία είναι η μελέτη των όρων και η χρήση τους. Όροι είναι λέξεις και φράσεις που περιγράφουν προϊόντα, υπηρεσίες ή βιομηχανική ορολογία.

Υπηρεσίες Ταυτόχρονης & Διαδοχικής Διερμηνείας
Η διερμηνεία είναι ένα πολύπλοκο έργο. Προβλέπει ότι ο διερμηνέας επιλέγει τη σωστή λέξη άμεσα και χωρίς περιθώριο λάθους.

Ηλεκτρονική μορφοποίηση κειμένων
Το Desktop Publishing είναι η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού για τη δημιουργία οθoνών και εγγράφων οπτικής απεικόνισης ιδεών και πληροφοριών.

Επιμέλεια & Σελιδοποίηση
Στείλτε το προς μετάφραση κείμενο και το επιστρέφουμε έτοιμο για το τυπογραφείο!

– Σχεδιασμός και σελιδοποίηση εντύπων
– Επιμέλεια και διόρθωση κειμένων
– Εικονογράφηση και καλλιτεχνική επιμέλεια