Σύμβουλοι Μηχανικοί, ΕΜΠΕΙΡΙΑ Α.Ε.

Κοτσώνη Κατερίνα
Τενέδου 9, 11525, Αθήνα
Τηλ. 210 8668493, 210 8668495
Κιν. 6936 857547

Website http://embiria.gr/
Email embiria@embiria.gr

Η Ανώνυμη Εταιρία ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2002.

Το μόνιμο προσωπικό της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 12 άτομα οι περισσότεροι των οποίων εξειδικευμένοι μηχανικοί.

Η εταιρεία διαθέτει σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και αντίστοιχο λογισμικό που εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες μελέτης και σχεδιασμού.

Στο χρονικό διάστημα από το 2002 μέχρι σήμερα, η επιλογή των ιδρυτών της εταιρείας δικαιώνεται καθημερινά, καθώς η ΕΜΠΕΙΡΙΑ Σ.Μ. Α.Ε. καταλαμβάνει μια θέση ανάμεσα στις πλέον αναπτυσσόμενες και στις υγιέστερες οικονομικά μονάδες του κλάδου της.