Φανοποιϊα, Αφοι Αγ. Παπακυριακοπούλου

Παπακυριακόπουλος Χρήστος
Στεφ. Σαράφη 38, Αργυρούπολη
Τηλ. 210 9927419

– Βαφές Φούρνου
– Καλύμπρα