Λογιστικό Γραφείο, Euroaccounting ΕΠΕ

Φραντζή Αμβροσίου 34, 11745, Νέος Κόσμος
Τηλ.: 210 9008400
Fax: 210 9249568

Website http://www.euroaccounting-nexia.gr/
Email chxydia@eurostatus-nexia.gr

Η εταιρεία EUROACCOUNTING ΕΠΕ Λογιστικές Υπηρεσίες – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, ιδρύθηκε το 1999 από μία ομάδα ικανών επαγγελματιών, δεόντως πιστοποιημένοι και νόμιμα αναγνωρισμένοι, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

Το προσωπικό της εταιρείας μας, που σήμερα φτάνει περί τα 45 άτομα, είναι επιλεγμένο προσεκτικά ανάμεσα σε αποφοίτους ανωτάτων και ανωτέρων οικονομικών σχολών, σε μαθητές Ελληνικών και ξένων κολεγίων και έχουν αποδοτικές γνώσεις καθώς και πρόσβαση σε ολόκληρη τη σχετική Ελληνική φορολογική και εμπορική νομοθεσία.

Οι προτεραιότητες της εταιρείας μας είναι:
Η ποιότητα και η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών μας
Η Διαθεσιμότητα και η γρήγορη επέμβαση
Η ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών μας