Θέρμανση- Κλιματισμός- Φυσικό Αέριο, ΙΝΤΕΡΘΕΡΜΑ

MARAGKOS 2

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΊΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ – ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η εταιρία ΙΝΤΕΡ-ΘΕΡΜΑ  ιδρύθηκε το 1990 και έχει ως αντικείμενο εργασιών:
α)    τις εισαγωγές, αντιπροσωπεία από οίκους του εξωτερικού και      εσωτερικού,
την εμπορία ειδών θέρμανσης, κλιματισμού και βιομηχανικών ειδών.
β)    την κατασκευή ηλεκτρο-μηχανολογικών έργων.
γ)    την ανάπτυξη τουριστικών & ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Website: www.intertherma.gr
E-mail: intertherma@yahoo.gr
Μαραγκός Αντώνης
ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 90
Τ.Κ.: 117 41 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 9233694 – 210 9249150
FAΧ: 210 9234490