Τεχνικό Γραφείο, Σοφίας Χ. Λαλούση – Νίκου Γ. Τσοτσορού

Σοφία Λαλούση – Νίκος Τσοτσορός
Λ. Σαλαμίνας 163 (1ος όροφος), Σαλαμίνα
Τηλ 210 4654993
Fax 210 4654498
Κιν. 6977 634149

Website http://toposalamina.weebly.com/
Emailntsot@teemail.gr

Χαράξεις
Σήμανση σημείων στο έδαφος σε πραγματικές ή σχετικές συντεταγμένες για οριοθέτηση ή κατασκευή.
Εφαρμογές ρυμοτομικών και υψομετρικών μελετών
Επίβλεψη και έλεγχος κατασκευών

Αποτυπώσεις
Πλήρης και ακριβής αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης που περιλαμβάνει ανάλογα με την απαιτούμενη εργασία :
υλοποιημένα όρια
κτίσματα
διαμόρφωση εδάφους

Πολεοδομικές Μελέτες
Διορθωτικές Πράξεων Εφαρμογής
Εγκριση δυνατότητας οικοδόμησης πριν την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής
Τοπογραφικά Διαγράμματα Εφαρμογής Ρυμοτομικού Σχεδίου
Μελέτες Τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου
Μελέτες αποκατάστασης οικοδομησιμότητας μη οικοδομήσιμων οικοπέδων
Πράξεις Αναλογισμού και Αποζημίωσης

Μελέτες Κτηματολογίου
Οριοθετήσεις ιδιοκτησιών σε κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ’87)
Ελεγχος ορθότητας ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο
Διορθωσεις στοιχείων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Τοπογραφικά Διαγράμματα
Εξαρτημένα Τοπογραφικά Διαγράμματα σε κρατικό σύστημα συντεταγμένων για μεταβιβάσεις
Μελέτες χάραξης Αιγιαλού και Παραλίας
Τοπογραφικά Διαγράμματα για χαρακτηρισμό από Δασαρχείο

Αδειες Οικοδομής
Μελέτες για την εκδοση Αδειας Οικοδομής
Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων Χρήσεων και Κατασκευών (Ν.4014/2011)