Αλουμίνια, Δραγατογιάννης Στέφανος

DRAGATOGIANNIS αντίγραφο
Αλουμίνιο & Τέχνη
Δραγατογιάννης Στέφανος
Κατασκευές Αλουμινίου και Σιδηροκατασκευές

Email: info@alouminia-nikaia.gr
Website: http://www.alouminia-nikaia.gr

Γρεβενών 125 – 127 & Π. Ράλλη, Νίκαια
Τηλ./Fax: 210 4922692
Κιν.: 6972 318576