Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Light Ergo

light_ergo

Μαρσέλλος Εμμανουήλ – Εργολήπτης Ιδιωτικών & Δημόσιων Εργων,
Partner KNX

Μελέτη – Εγκατάσταση – Προγραμματισμός – Συντήρηση
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
– Οικιακές Εγκαταστάσεις
– Επαγγελματικοί Χώροι
– Αντικεραυνική Προστασία
– Συστήματα Ασφαλείας
– Δομημένη Καλωδίωση

Έξυπνο Κτίριο
– Τεχνική ΚΝΧ
– Οικιακές Εφαρμογές
– Επαγγελματικές Εφαρμογές

Εξοικονόμηση Ενέργειας
– Ανανεώσιμες Πηγές
– Net Metering
– Φωτισμός LED
– Ενεργειακή Αναβάθμιση

Website: http://lightergo.gr
Email: info@lightergo.gr

Πικροδάφνης 15, Αγ. Δημήτριος, 17342
Τηλ. 210 9938714
Fax. 211 7407492
Κιν. 6972 017293