Αλουμίνια, Κρασαδάκης Μ. – Ε. Ο.Ε.

krasadakis_bullet_proof_laminated_tempered_glass

Κρασαδάκης Μάρκος
Κουφώματα Αλουμινίου
Σιδηροκατασκευές
Υαλοπίνακες
Επισκευές ραουλα, σήτες, ρολλά, πόρτες ασφαλείας
Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες

Email. krasadakisilias@gmail.com

Φιλικής εταιρίας 65, Κάτω Χαλάνδρι, 15232
Τηλ. 210 6841363
Fax. 210 6841363
Κιν. 6944 564871