Μάρμαρα, Τζανής Ευάγγελος

tzanis

Eργοστάσιο Κατεργασίας Μαρμάρων
– Κατασκευές & Διακοσμήσεις Μνημείων
– Αναλαμβάνονται πάσης φύσεως καλλιτεχνικές εργασίες

Website: http://marmara-tzanis.gr/
Email: janis.marbles@gmail.com

Γραφείο – Εκθεση: 210 7704961
Γρηγoρίου Κουσίδη 88, 15772 Ζωγράφου
Τηλ. 210 7788828, 210 7774934
Κιν. 6972884751