Θέρμανση- Κλιματισμός, Κρίκης Παν.

krikis

Θέρμανση- Κλιματισμός, Κρίκης Παναγιώτης
Εμπόριο Ηλεκτρομηχανολογικών Υλικών
Μελέτες, Επιβλέψεις
Κατασκευές Ηλεκτρομηχανολογικών Εργων
Παραγωγή
Εξοικονόμηση Θερμικής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Website: http://www.thermansi-krikis.gr/
Email. pkrikis@otenet.gr

Μαίζωνος 142, 26222, Πάτρα
Τηλ. 2610 343633
Fax. 2610 318095