Δικηγόρος, Κουτσούκος Γιώργος

kremalis

Κυρίλλου Λουκάρεως 35, 11475, Αθήνα
Όροφος: 2ος όροφος
Τηλ.: 210 6431387 (εσωτ.208)
Fax: 210 6460313
Κιν.: 6937 194299

Website: http://www.kremalis.gr/
Email: gkoutsoukos@kremalis.gr

Δικηγόρος LL.M
Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

O Γεώργιος Ι. Κουτσούκος διατελεί Εταίρος στην ΚΡΕΜΑΛΗΣ Δικηγορική Εταιρεία, η οποία είναι μέλος της Ένωσης δικηγορικών γραφείων Ius Laboris Global Human Resources Lawyers.

Είναι Δικηγόρος παρ” Εφέταις με ειδίκευση σε θέματα διοικητικού και συνταξιοδοτικού δικαίου,
καθώς επίσης και σε θέματα δικαίου αλλοδαπών-μεταναστευτικού δικαίου.

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (2003) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου με τιμητική διάκριση στο Τμήμα Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2006), καθώς και Διδάκτωρ του Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (2014).

Το 2006 ολοκλήρωσε επιτυχώς την άσκησή του και ενεγράφη ως δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ).
Συμμετέχει σήμερα ως εθνικός Εμπειρογνώμων στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόγραμμα «FreSsCo», αναφορικά με την «ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης» (2014).

Έχει διατελέσει ειδικός ερευνητής–συνεργάτης στο ερευνητικό πρόγραμμα της κοινοτικής πρωτοβουλίας Equal στην επεξεργασία του ζητήματος της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης (2005-2007) και ειδικός ερευνητής στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόγραμμα TRESS, αναφορικά με την «εκπαίδευση και δικτύωση στον Ευρωπαϊκό Συντονισμό των κοινωνικοασφαλιστικών συστημάτων» (2006-2011).

Έχει επίσης διατελέσει ερευνητής για το έργο της συλλογής εθνικής νομολογίας στο πεδίο του κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Κοινωνικής Ασφάλισης (Social Security Cases in Europe: National Courts – 2006), καθώς και ερευνητής για λογαριασμό του Πανεπιστημίου της Γάνδης (2005) στα πλαίσια του προγράμματος Special για την ανάδειξη της ανεργίας ως κοινωνικού ζητήματος (Social Security in Europe -Yves Yorens-Prof. Law Faculty Ghent University, John Ditch Prof. Northumbria University (United Kingdom).

Συμμετέχει από το 2004 σε ομάδες εργασίας για τις συντάξεις, την απαγόρευση των διακρίσεων και το μεταναστευτικό δίκαιο για λογαριασμό του διεθνούς δικτύου Ius Laboris.

Έχει συγγράψει πληθώρα άρθρων, τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά (ελληνικά και διεθνή) και στο διαδίκτυο. Είναι ερευνητικό μέλος του Εργαστηρίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Αθηνών (2004-σήμερα).

Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά