Λογιστικό Γραφείο, Σουφλέρης Ν. – Χήτας Α. Ο.Ε.

soufleris_xitas

Δαμάρεως 173, 11632, Παγκράτι
Τηλ.: 210 7518912
Fax: 210 7524401
Email: snickos@otenet.gr

Λογιστικό – Φοροτεχνικό Γραφείο

Υπηρεσίες
– Τήρηση Βιβλίων Β & Γ κατηγορίας
– Συστάσεις/ Ενάρξεις ΑΕ, ΕΠΕ., ΙΚΕ, ΟΕ
– Ολοκληρωμένος Φορολογικός Σχεδιασμός
– Σύχγρονες Λογιστικές Λύσεις
– Εργατικά
– Ασφαλιστικά
– Δηλώσεις