Αλουμινοκατασκευές, Αφοί Κορολογου Ο.Ε.

Πάρου 24, Καμίνια, Πειραιάς
Τηλ. 210 4824437
Fax. 210 4824437
Κιν. 6938 628711
Email aluminaitor@hotmail.gr

Πόρτες – Παράθυρα Αλουμινίου
Σιδηροκατασκευες Παντός Τύπου