Τεχνική Εταιρία, GMP

gmp

Νικάνωρος 31, 54250, Χαριλάου-Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 478420

Website: http://www.gmp-partners.gr/
Facebook
Email: info@gmp-partners.gr

Αποφεύγοντας οποιαδήποτε διάκριση σχετικά με το μέγεθος της επένδυσης των πελατών μας προτείνουμε λύσεις τεχνικά άρτιες και απόλυτα λειτουργικές, ώστε να ανταποκριθούμε πλήρως στις ανάγκες και απαιτήσεις κάθε έργου που αναλαμβάνουμε.