Κατασκευαστική Εταιρία, ΤΕΚΜΥ, Ζεμπίλης Ευάγγελος

TEKMY

ΤΕΚΜΥ | Τεχνικές Εφαρμογές Κατασκευής Μονάδων Υγείας
Εθνάρχου Μακαρίου 68, 16452, Αργυρούπολη
Τηλ. 210 9966305
Fax. 210 9966305
Κιν. 6972 910523, 6972 910559

Website http://www.anakainisi-kataskeui-tekmy.gr
Email zempilis@gmail.com

  • Μελέτη & Κατασκευή Χώρων
  • Ξενοδοχεία – Κλινικές
  • Ανακαινίσεις Κτιρίων & Καταστημάτων
  • Πάγιες Συντηρήσεις
  • Ηλεκτρομηχανολογικά Εργα
  • Ειδικές Κατασκευές