Μεταφράσεις, Ερμηνεία

metafraseis_ermineia

Πλατεία Θεοτόκη Γεωργίου 30, 49100, Κέρκυρα
Τηλ. 26610 41753
Fax 26610 41753

Website http://www.erminia.gr/
Email erminia.kerkira@hotmail.com

Υπηρεσίες
Το Δίκτυο Μεταφραστικών Κέντρων ΕΡΜΗΝΕΙΑ παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:
– Επίσημες μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες.
– Μεταφράσεις παντός τύπου και ορολογίας.
– Επικυρώσεις.
– Διεκπεραίωση εμπορικής αλληλογραφίας και τηλεφωνικής επικοινωνίας με το εξωτερικό (τηλεφωνική διερμηνεία).
– Διερμηνεία εντός και εκτός Ελλάδας (Ταυτόχρονη ή διαδοχική).
– Δακτυλογραφήσεις σε όλες τις γλώσσες.
– Scanning, Printing.
– Εditing κειμένων, εργασιών και επιστολών.
– Proofreading – Διόρθωση και επιμέλεια κειμένων.
– Απομαγνητοφωνήσεις.
– Διεκπεραίωση φακέλου ΔΙΚΑΤΣΑ – ΔΟΑΤΑΠ
– Προετοιμασία βιογραφικού σημειώματος Αποστολή βιογραφικού σημειώματος ηλεκτρονικά σε πολλαπλούς παραλήπτες
– Διεκπεραίωση εγγράφων για συνταξιοδότηση από ξένο φορέα
– Διεξαγωγή φακέλου για σπουδές στη Βρετανία