Μεταφράσεις, Ad Verbum

adverbum_thessaloniki

Παπαδοπούλου Παρασκευή
Ερμού 57, 54623, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 261050
Fax 2310 261059

Website http://www.adverbum.gr/
Facebook
Email info@adverbum.gr

Υπηρεσίες:
– Μετάφρασης
– Διερμηνείας
– Απομαγνητοφωνήσεων
– Οργάνωσης Συνεδρίων

Το Μεταφραστικό Κέντρο “AD VERBUM” έχει ιδρυθεί από την Παρασκευή Παπαδοπούλου, κάτοχο του Μεταφραστικού Διπλώματος της Αγγλικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου του Cambridge, Γ. Γραμματέας Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών (ΠΕΜ), μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφραστών (F.I.T).

Στόχος του Γραφείου είναι να παράσχει εμπεριστατωμένες, ακριβείς, επικυρωμένες και πλέον αξιόπιστες και έγκυρες υπηρεσίες μετάφρασης και επιμέλειας κειμένων, διερμηνείας, απομαγνητοφώνησης και οργάνωσης συνεδρίων. Το Γραφείο διαθέτει πλήρως καταρτισμένο, εξειδικευμένο και έμπειρο δίκτυο συνεργατών, κατόχων Τίτλων σπουδών και μεταπτυχιακών Διπλωμάτων 32 Βαλκανικών, Ευρωπαϊκών και Ασιατικών γλωσσών, από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδος και του εξωτερικού.

Το Μεταφραστικό Κέντρο “AD VERBUM”, με τη συμβολή των 3 in-house συνεργατών του και των 225 άριστα καταρτισμένων εξωτερικών συνεργατών του, είναι σε θέση να παρέχει απόλυτα αξιόπιστες υπηρεσίες μετάφρασης, διερμηνείας, και απομαγνητοφώνησης και να δραστηριοποιείται, επίσης, σε πολύ εξειδικευμένους θεματικούς τομείς εργασίας κάνοντας χρήση των πληρέστερων βιβλιοθηκών ειδικής ορολογίας και πλέον σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, ώστε να προσφέρει άμεσα, αξιόπιστα και με απόλυτη εχεμύθεια, εγκυρότητα και ακρίβεια τις υπηρεσίες του.

Σημειωτέον, ότι παρόλο που η έδρα μας βρίσκεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης, είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις υπηρεσίες μετάφρασης, διερμηνείας, απομαγνητοφώνησης και οργάνωσης συνεδρίων και εκτός των ορίων της πόλεως, καθώς και στο εξωτερικό, έχοντας στη διάθεσή μας άριστο δίκτυο συνεργατών σε πολλές πόλεις της Ελλάδος αλλά και σε πόλεις του εξωτερικού.