Παιδικός Σταθμός, Tom and Jerry

tom_jerry

Δαλακλή Βασιλική
Λοχαγού Ντουρμά 32, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 721526

Facebook

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται με την μέθοδο project.
Παραδίδονται εβδομαδιαία μαθήματα μουσικής και γυμναστικής από εξειδικευμένο προσωπικό για όλα τα παιδιά.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα, στο χώρο του Σταθμού πραγματοποιούνται θεατρικές παραστάσεις (κουκλοθέατρο, θέατρο) από διάφορες θεατρικές ομάδες.
Παρέχουμε Ιατρική Παρακολούθηση των παιδιών.
Ο Παιδικός Σταθμός διαθέτει αυλή.