Μεταφορές, Papanastasiou group

papanastasiou_aspropurgos αντίγραφο

Παπαναστασίου Χαράλαμπος
Μεγαρίδος 112, 13231, Ασπρόπυργος
Τηλ. 210 5573644
Fax. 210 5572778
Κιν. 6932 205987

Εθνικές & Διεθνείς Μεταφορές
Αστικές & Ειδικές Μεταφορές
Οικοσυσκευές