Εστιατόριο Απόμερο / Apomero Restaurant

f6cfc99c-7302-4192-ad9b-e3bf4209f837_Κάμπος & Καλουτά Τζων 1, Χίος – Σπηλάδια, 82100, ΧΙΟΥ
Τηλ: 22710 29675
Κιν.: 6987 022217

FACEBOOK
Email: info@apomero.gr

996
3
222
33
11