Υπηρεσίες Ασφάλειας, ISM Security

ism_security

Ιουλιανού & 3ης Σεπτεμβρίου, 10433, Αθήνα
Τηλ. 210 2717068
Fax. 210 2717058

Website. http://ism.com.gr
Email. info@ism.com.gr

Υπηρεσίες Ασφαλείας
Ασφάλεια & φύλαξη
Περιπολίες
Κέντρο 24ωρης λήψεως σημάτων
Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας
Φύλαξη βιομηχανικών εγκαταστάσεων – Logistics
Φύλαξη ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων
Σκύλοι φύλαξης
Προστασία επίσημων προσώπων
Υπηρεσίες Πολυτελούς Μεταφοράς
Ασφάλεια λιμενικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσιών φύλαξης αεροδρομίων
Χρηματαποστολές

Υπηρεσίες Ασφαλείας Πληροφορικής
Έλεγχοι ασφάλειας
Υπηρεσίες ασφάλειας
Προάσπιση φήμης
Ψηφιακά πειστήρια
Συμβουλευτικές υπηρεσίες