Τεχνίτης Καυστήρων Σκαρμούτσος

Σκαρμούτσος Δημήτριος
Καποδιστρίου 39, 17455, Αλιμος
Τηλ. 210 8234106
Email s8234106@gmail.com

Αδειούχος Υπ. Βιομηχανίας
Εγκαταστάσεις καυστήρων αερίου & πετρελαίου
Τοποθετήσεις μετρητών λίτρων πετρελαίου SKAR

Service Καυστήρων
Τοποθετήσεις
Επισκευες – Αυτονομία