Εμπόριο, Service H/Y & Δικτύων, SYSWORK

syswork

Υπεύθυνος Πωλήσεων: Μπουσπρέντης Γεώργιος
Ηρώων Πολυτεχνείου 227Α, Λάρισα
Τηλ. 2410 556190
Κιν. 6979 117667

Website. http://syswork.gr
Email. info@syswork.gr

– Service
– Δίκτυα Σχεδιασμός & Υποστήριξη
– Υπηρεσίες για Tablet & Apple