Αρχιτεκτονικό-Τεχνικό Γραφείο, Insite Architects Lab

in_site_arch

Γιαννακάκης Μιχαήλ
Κνωσσού 30Α, 73134, Χανιά
Τηλ. 28210 20125
Κιν. 6932 618766

Website. http://www.insite-architects.gr/el/
Email. info@insite-architects.gr, giannaka@otenet.gr

Το αρχιτεκτονικό γραφείο δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:

Αρχιτεκτονικές λύσεις και εφαρμογές:
– Χρήση ποικίλων μέσων παρουσίασης αρχικών ιδεών και προτάσεων για κάθε έργο (στάδιο προμελέτης).
– Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός κτιρίων.
– Μελέτη αποκατάστασης και επανάχρησης κτιρίων.
– Κηποτεχνική μελέτη, ανάπτυξη και χρήση εξωτερικών χώρων.
– Βιοκλιματικός σχεδιασμός.
– Design εσωτερικών χώρων.
– Μελέτη φωτισμού.
– Σχεδίαση μικρής κλίμακας (έπιπλα, αντικείμενα κλπ).
– Κατασκευή προπλασμάτων (μακέτες αρχικών ιδεών και τελικές μακέτες).
– Συμμετοχή σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.

Τοπογραφικές – χωροταξικές μελέτες:
– Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων.
– Αποτυπώσεις κτιρίων και μνημείων.
– Διαχείριση ακινήτων (προσδιορισμός πραγματικής αξίας, εκτιμήσεις, ανάπτυξη).
– Πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός.

Στατικές και μηχανολογικές μελέτες:
– Στατική επίλυση κτιρίων ανάλογα με το είδος κατασκευής τους (από οπλισμένο σκυρόδεμα, λίθινες, μεταλλικές, ξύλινες, σύμμικτες κλπ).
– Μηχανολογική μελέτη εγκατάστασης ή τροποποίησης δικτύων.

Νομική και οικονομοτεχνική παροχή υπηρεσιών:
– Έκδοση οικοδομικών αδειών.
– Νομική κάλυψη.
– Αναλυτικοί προϋπολογισμοί έργου.
– Έρευνα αγοράς.

Υλοποίηση των μελετών – επίβλεψη έργου:
– Υλοποίηση έργου σε συνεργασία με προμηθευτές και εξειδικευμένα συνεργεία κατασκευής.
– Καθολική επίβλεψη έργου.
– Συντονισμός εργασιών και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.