Συστήματα Αλουμινίου, Μπένος Αλέξανδρος

taf-hellas

Αρχιτεκτονικές Κατασκευές Αλουμινίου
Εμπόριο Συστημάτων Αλουμινίου

Αλέξανδρος Μπένος – Μηχανολόγος Μηχανικός
3ο χλμ. Βάρης Κορωπίου, 19400
Τηλ. 210 6621065, 210 6621066
Fax. 210 6621066
Κιν. 6974 585276

Website. http://taf-hellas.gr
Email. tafhellas@yahoo.gr