Δίκτυο Μεταφραστικών Κέντρων Ερμηνεία


Μυλωνά Ευαγγελία
Ερυθραίας 4, 12134, Περιστέρι
Τηλ. 210 5721768

Κεντρικά Γραφεία
Γαριβάλδη 9, 42100, Τρίκαλα
Τηλ. 24310 77636

Website http://www.erminia.gr/
Email peristeri@erminia.gr

Το Δίκτυο Μεταφραστικών Κέντρων ΕΡΜΗΝΕΙΑ παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

– Επίσημες μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες.
– Μεταφράσεις παντός τύπου και ορολογίας.
– Επικυρώσεις.
– Διεκπεραίωση εμπορικής αλληλογραφίας και τηλεφωνικής επικοινωνίας με το εξωτερικό (τηλεφωνική διερμηνεία).
– Διερμηνεία εντός και εκτός Ελλάδας (Ταυτόχρονη ή διαδοχική).
– Δακτυλογραφήσεις σε όλες τις γλώσσες.
– Scanning, Printing.
– Εditing κειμένων, εργασιών και επιστολών.
– Proofreading – Διόρθωση και επιμέλεια κειμένων.
– Απομαγνητοφωνήσεις.
– Διεκπεραίωση φακέλου ΔΙΚΑΤΣΑ – ΔΟΑΤΑΠ
– Προετοιμασία βιογραφικού σημειώματος Αποστολή βιογραφικού σημειώματος ηλεκτρονικά σε πολλαπλούς παραλήπτες
– Διεκπεραίωση εγγράφων για συνταξιοδότηση από ξένο φορέα
– Διεξαγωγή φακέλου για σπουδές στη Βρετανία