Διαχείριση Πολυκατοικιών, S-tate

s-tate

S-tate Management System
Λαουρδέκης Αλέξιος
Πανεπιστημίου 17, 26443, Πάτρα
Τηλ. 2610 434444

Website. http://www.s-tate.gr/
Email. s-tate@hotmail.gr

Διαχείριση Κτιρίων
Εκδοση Κοινοχρήστων
Καθαρισμοί Χώρων