Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρ. Ασφαλείας KDS Security

Παπαλεωνάρδος Αλέξανδρος
Τελαμώνος & Καζαντζάκη 2, 18900, Σαλαμίνα
Τηλ. 210 4676664

Website https://kds-security.gr/
Facebook
Email kds.alexandros@gmail.com

– ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
– ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ
– YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ VIP
– ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
– ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ
– ΣΚΥΛΟΙ ΦΥΛΑΞΗΣ
– ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ
– ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΩΝ