Υπηρεσίες Συστήματα Ασφαλείας Cronos Security

Ι.Δούση 18 & Μητροπόλεως, Μαρούσι
Τηλ: 23850 45472

Website: http://www.cronossecurity.com
Email: info@cronossecurity.com

Η εταιρία CRONOS SECURITY ΕΠΕ δραστηριοποιείται στον χώρο από το 2002. Στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που θα ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες ανάγκες του κάθε πελάτη, φροντίζοντας για την ασφάλεια της περιουσίας του.

Μέσα από την διαρκή ενημέρωση των στελεχών μας και την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλειας είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε κάθε απαίτηση, να προτείνουμε τον συνδυασμό μέτρων ασφάλειας που θα καλύπτουν την κάθε ξεχωριστή περίπτωση, παρέχοντας στους πελάτες μας ασφάλεια και σιγουριά.

Στο πακέτο των προσφερομένων υπηρεσιών μας συμπεριλαμβάνονται :

► Στατικές Υπηρεσίες Φύλαξης (εγκαταστάσεων, οικιών)
► Συνοδείες Προσώπων (Low Profile)
► Μελέτες πυρασφαλείας
► Συστήματα υψηλής τεχνολογίας
► Έρευνα για άρση ηχοβολιστικών συσκευών (κοριών)
► Δίκτυα ασύρματης επικοινωνίας
► Εκπαιδεύσεις σε θέματα ασφαλείας
► Μελέτες σχετικές με την ανάλυση κινδύνου-απειλής που αντιμετωπίζει ο πελάτης
(Risk Analysis, Threat Assessment).

Η Cronos Security παρέχει σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές συστημάτων ελέγχου πρόσβασης:

► Την μελέτη χώρου, την καταγραφή και ανάλυση των αναγκών της κάθε επιχείρησης ή οργανισμού.
► Την τοποθέτηση συστημάτων Access Control.
► Την υποστήριξη και αναβάθμιση υπαρχόντων συστημάτων.
► Ποιοτικό έλεγχο και service σε κάθε πλήρες σύστημα που έχει τοποθετηθεί.
► Δυνατότητα ελέγχου «Πότε, και Ποιός μπήκε σε ποιόν χώρο» ή ορισμό ομάδας εργαζομένων με πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένους χώρους (Διαβάθμιση Ασφαλείας).
► Χρήση μαγνητικών και «έξυπνων» καρτών, ηλεκτρονικών κλειδιών, κλειδοδιακοπτών.

Προκειμένου να διατηρεί την ανταγωνιστικότητά της και την αρτιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρία CRONOS SECURITYφροντίζει να ενημερώνεται και να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα του ενδιαφέροντός της. Ο υπεύθυνος ασφαλείας της εταιρίας κύριος Χαλκιάς Ιωακείμ συμμετέχει τακτικά σε σεμινάρια και κύκλους μετεκπαίδευσης που οργανώνουν κορυφαίες εταιρίες του χώρου του εξωτερικού, ενώ σε συνέχεια προχωρά στη διεξαγωγή ενδοεταιρικών σεμιναρίων προκειμένου να μεταδώσει τις γνώσεις του και στο υπόλοιπο προσωπικό της εταιρίας. Από διάφορους κύκλους σεμιναρίων περνάει το προσωπικό και κατά την πρόσληψή του στα πλαίσια κατάρτισής του και εξοικείωσής του με τις τεχνικές και τον τρόπο που η εταιρία λειτουργεί και αντιμετωπίζει τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Η CRONOS έχει ενσωματώσει τα προιόντα και τις υπηρεσίες πολλών εταιριών του εξωτερικού με πολυετή πείρα στον τομέα των εκπαιδεύσεων Υπηρεσιών Ασφαλείας. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης σχεδιάζεται με στόχο την κάλυψη των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων του κάθε ενδιαφερομένου. (Tailor made courses). Διατίθεται πλήρης υλικοτεχνική υποδομή και εποπτικά μέσα διδασκαλίας (Case Studies, εισηγήσεις με «γλώσσα δράσης», Snowballing, ομάδες εργασίας, επιδείξεις, εξομειώσεις περιστατικών). Τα παρακάτω αντικείμενα μπορούν να διδαχθούν ως αυτοτελείς εκπαιδευτικές ενότητες, είτε να αποτελέσουν μέρος ευρύτερου εκπαιδευτικού προγράμματος.

► Εκπαίδευση αντιμετώπισης πολυτραυματία
► Ασφάλεια κτηρίων και εγκαταστάσεων.
► Ασφάλεια Επισήμων Προσώπων (V.I.P , Close Protection).
► Πρόληψη και αντιμετώπιση απειλών τοποθέτησης εκρηκτικών-εμπρηστικών μηχανισμών.
► Εκπαίδευση στο Νομικό Πλαίσιο των εταιριών Ι.Ε.Π.Υ.Α
► Βασικές Πρώτες Βοήθειες.