Ταβέρνα Κοχύλι

Καραμίχαλου Ιωάννα,
Νομαρχιακή Πύλου – Κυπαρισσία
Γιάλοβα, 24001, Μεσσηνία
Τηλ. 27230 23259
Email koxili@hotmail.gr