Μεταλλικές Κατασκευές, Alfataf

alfataf

Τσιμπούκης Αντώνης
Λύσεις σε μη συμβατικές απαιτήσεις
Μελέτη και Κατασκευή Αρχιτεκτονικών Εφαρμογών
Ναυάρχου Νοταρά 52, 14235, Ν. Ιωνία
Τηλ. 210 2797427

Website. http://alfataf.com
Email. info@alfataf.com

– Συστήματα Αλουμινίου
– Μεταλλικές Κατασκευές
– Προϊόντα Ασφαλείας
– Αυτοματισμοί